Voor allerhande vragen omtrent taxaties bent u bij ons van harte welkom!

Taxaties

Bij Juwelier Tuijn kunt u terecht voor het taxeren van uw sieraden, horloges, zilverwerk en kostbaarheden. Onze gediplomeerde taxateurs en edelsteenkundigen  kunnen voor u een taxatierapport maken ten behoeve van verschillende doeleinden.

 

Veel gestelde vragen bij taxaties:
Voor welke doelen wordt er getaxeerd?
Hoe gaat een taxatie in zijn werk?
Waar zal een taxateur op letten bij een waarde bepaling?
Wat kost een taxatierapport?

 

Voortaxatie tbv:

- assurantie

- boedelscheiding / verdeling (bij een erfenis of bij een echt scheiding bijv.)

- aangifte erf-belasting

- vrijwillige verkoop of gedwongen verkoop.

Expertise rapport tbv de verzekering:

- herstel / schade

- vermissing

 

Op welke verschillende waardes wordt er getaxeerd?

Voor verzekeringsdoeleinden ( assurantie )

De meeste taxaties worden gemaakt voor het afsluiten van een kostbaarheden verzekering.

Bij een taxatie ten behoeve van een verzekering worden de voorwerpen getaxeerd op basis van de vervangingswaarde.  We maken voor u een uitgebreid rapport met gedetailleerde omschrijvingen en foto’s volgens de richtlijnen van de verzekeringsmaatschappijen. Informeer bij uw verzekering  hoe lang het rapport geldig is. Omdat edelmetaal koersen per jaar kunnen fluctueren adviseren wij u na 3 jaar een hertaxatie te laten doen. Dit kunnen wij ook voor u verzorgen en indien het eerste rapport bij ons gemaakt is berekenen we een gereduceerd  tarief.

 

Boedelscheiding/verdeling:

Bij een verdeling of boedelscheiding is het gewenst een zo goed mogelijke waarde aan de voorwerpen toe te kennen om een eerlijke verdeling te waarborgen. De voorwerpen worden getaxeerd op de vrije verkoopwaarde. We kennen hierbij een waarde in economisch verkeer toe aan de te taxeren voorwerpen.

 

 

 

 

 

 

Aangifte erf-belasting:

Na het overlijden moet vaak de waarde van de kostbaarheden worden vastgesteld t.b.v. de aangifte van erf-belasting >> successierechten. De waarde is vaak veel lager dan de vervangingswaarde en dit rapport kan ook gebruikt worden voor een onderlinge verdeling binnen de familie. Bij deze taxatie kennen we de successiewaarde toe deze is gelijk aan de waarde in economisch verkeer.

 

Vrijwillige verkoop/ gedwongen verkoop:

Bij taxatie voorafgaand  aan vrijwillige verkoop wordt er een veilingwaarde toegekend. Indien er sprake is van gedwongen verkoop dan taxeren we op executiewaarde. In vergelijking met de vervangingswaarde ligt deze waarde met uitzonderingen daar gelaten een stuk lager dan de vervangingswaarde.

 

Expertise:

Een expertise rapport wordt opgemaakt ten behoeve van de verzekering na vermissing of bij schade en er geen taxatierapport vooraf is gemaakt. Tezamen met de betrokkene wordt dan aan de hand van diverse criteria het juiste schade bedrag vast gesteld aan de hand van foto's, facturen en beschrijvingen etc. De toegekende waarde zal een vervangingswaarde zijn.

 

Hoe gaat een taxatie in zijn werk?

U brengt de te taxeren voorwerpen naarTuijn Juwelier. Bij afgifte bespreken wij eerst voor welk doel u het taxatierapport gemaakt wilt hebben. U ontvangt een eigendomsbewijs en fotokopieën (kleur) van uw sieraden etc.

De voorwerpen blijven tijdens de taxatie (minimaal 3 tot 4 weken) in de kluis opgeborgen.

We maken voor u een uitgebreid rapport met gedetailleerde omschrijvingen en foto’s.

U krijgt bericht vanTuijn Juwelierwanneer Uw taxatie gereed is. Tezamen met Uw eigendomsbewijs en Uw fotokopieën kunt u dan de sieraden weer ophalen. U krijgt dan uitleg over het taxatierapport.

 

 

 

 

 

 

 

Waar zal een taxateur op letten bij een waardebepaling?

De volgende  punten tezamen bepalen de waarde van het object:

  • Van wat voor metaal is het voorwerp gemaakt. Ongekeurd metaal wordt op gehalte en echtheid getoetst?
  • Keurmerken worden tevens onderzocht op echtheid ook in combinatie met het voorwerp.
  • Onderzoek naar echtheid en mate van behandeling van edelstenen. Kan eventueel (indien noodzakelijk) bij een onafhankelijk laboratorium plaatsvinden.
  • De kwaliteit van diamant/edelstenen/parels bepalen. Kan eventueel (indien noodzakelijk) bij een onafhankelijk laboratorium plaatsvinden.
  • De ouderdom, de kwaliteit en de conditie waarin het voorwerp zich bevindt wegen mee in het toekennen van een waarde

 

Kosten en aanmaaktijd van een taxatierapport

Minimum tarief voor taxeren en het opmaken van het rapport is € 100

Eventuele kosten van externe onderzoeken (musea/veilinghuizen etc.) worden vooraf met u besproken.

Eventuele kosten van een laboratorium (edelstenen) of waarborg (gehalte bepaling) worden vooraf met u besproken.

Voor een taxatie moet u rekening houden met minimaal 4 weken. Met uitzondering van  de maand december, dan worden geen taxaties aangenomen. Tevens is het noodzakelijk dat uw kostbare goederen bij ons blijven.

Voor allerhande vragen omtrent taxaties bent u bij ons van harte welkom.

   • Veilig betalen met:

  • Wij bezorgen met: